Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Lipie

W podniosłej atmosferze społeczność gminy Lipie obchodziła wspólnie Narodowe Święto Niepodległości. Podczas dorocznej ceremonii tradycyjnie już wręczone zostały wyróżnienia dla osób zasłużonych na rzecz gminy oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości obchodziliśmy w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu. 10 listopada zgromadziło się w tym miejscu wielu mieszkańców gminy Lipie, pragnących uczcić rocznicę odrodzenia Polski w gronie lokalnej społeczności. Wielu dołączyło też do transmisji uroczystości, która była dostępna na żywo w internecie.
Wśród mieszkańców obecni byli przedstawiciele samorządu lokalnego: Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch, Przewodniczący Rady Gminy Lipie Zbigniew Bystrzykowski oraz większość radnych. Uroczystość zaszczycili swą obecnością również goście − w tym gronie znaleźli się: poseł elekt Henryk Kiepura, członek Zarządu Województwa Grzegorz Boski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego Zbigniew Pilśniak. W sali obecni byli przedstawiciele społeczności szkolnych i dyrektorzy szkół. W obchodach święta uczestniczyli nadto pracownicy Urzędu Gminy Lipie i instytucji gminnych. Uroczystość prowadzili radni: Ewa Kuc i Jacek Majchrzak.
Przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu uroczystości rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych i wspólne śpiewanie naszego hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch, która powitała przybyłych gości, poczty sztandarowe szkół oraz innych uczestników obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Lipiu. Swe okolicznościowe wystąpienie rozpoczęła od fragmentu „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima, który świetnie ilustruje myśli, pragnienia i priorytety Polaków w każdej chwili wymagającej odbudowy czy naprawy państwa. Jak zauważyła, nasi rodacy, którzy budowali niepodległość po latach zaborów, byli w istocie takimi samymi ludźmi, jakimi jesteśmy my.
- Tworzyliśmy państwo polskie, które było sklejane z trzech kawałków po 123 latach bytu w różnych zaborach, z różna administracją, porządkiem prawnym, zasadami, kulturą. Zaborcom udało się rozerwać polski naród, wytworzyć różnice, konflikty, podzielić na części. Te rany często nie są do dziś zabliźnione. Odradzające się państwo musiało się mierzyć z wieloma problemami – mówiła pani wójt.
Plastyczna wizja tamtych czasów, którą przedstawiła pani wójt, pozwoliła słuchaczom lepiej wczuć się w sytuację, w jakiej znajdowali się Polacy w 1918 roku. Wówczas nasi rodacy z trzech zaborów zaczynali budować wspólne państwo, mając do czynienia z różnicami i przeszkodami niejednokrotnie sięgającymi nawet spraw codziennych – jak różne systemy miar i waluty państw zaborczych, różne systemy prawne i sposoby załatwiania spraw, dokumenty spisane w różnych językach i alfabetach, zupełnie inny stopień i kierunek rozwoju gospodarczego każdego z byłych zaborów, diametralnie różny poziom i cele elementarnej oświaty. Odmienności, które wytworzyli wśród Polaków zaborcy, sięgały nawet przyzwyczajeń dotyczących życia codziennego, tradycji, architektury polskich miejscowości.
- To, że po 123 latach niewoli państwo polskie powstało, było najpiękniejszym osiągnięciem II Rzeczypospolitej i początku XX wieku. W odrodzonym państwie powstał Sejm, pochodzący z demokratycznego aktu wyboru. Kobiety otrzymały prawo wyborcze. Początek II Rzeczypospolitej to było myślenie rozwojowe, perspektywiczne, długofalowe, nakierowane na to, aby Polska zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać. Ledwie jednak zaczęliśmy budować ten olbrzymi organizm państwowy, gdy na wschodniej granicy stanął wróg – potężny, szalony, agresywny. Rosyjski bolszewizm miał ogarnąć całą Europę. Polacy stanęli do obrony Ojczyzny, bo Polska była dla nich najważniejsza. Ojczyzna była dobrem wspólnym i Polacy, nawet ci niewykształceni, wtedy to rozumieli. Tym bardziej nasze współczesne społeczeństwo polskie powinno rozumieć, że Polska jest najważniejsza. Że Polska to dobro, to miłość, to nasza Ojczyzna – mówiła pani wójt.
W wystąpieniu wspomnianych zostało i wymienionych z imienia i nazwiska także 22 mieszkańców gminy Lipie, którzy walczyli w obronie Polski przed bolszewicką nawałą i którzy oddali życie za Ojczyznę. A także to, że w Parzymiechach zorganizowano festyn z loterią, w którym uczestniczyło półtora tysiąca mieszkańców gminy, a zebrane ponad 6 tysięcy marek polskich przeznaczono na potrzeby wojska broniącego kraju.
- Społeczeństwo gminy Lipie potrafiło pięknie dostrzec potrzeby Ojczyzny. Jaki patriotyzm przenika wobec takich działań! – podkreśliła pani wójt. – Żyjemy w o wiele lepszych warunkach niż nasi rodacy w czasach II Rzeczypospolitej. Budujmy więc naszą Ojczyznę i urządzajmy ją dla dobra narodu polskiego, dla dobra wszystkich mieszkańców. Cały czas powinniśmy pamiętać, że jeżeli tamte władze i tamto społeczeństwo w 1918 roku dało radę, to my tym bardziej optymistycznie powinniśmy patrzeć w przyszłość i nie gorzej niż nasi przodkowie zarządzać naszą Rzeczpospolitą – podsumowała pani wójt.
Następnie podczas uroczystości głos zabrał poseł elekt Henryk Kiepura.
- Aby nie dochodziło do takich momentów, w których potrzeba walki i oddawania zdrowia i życia za ojczyznę, musimy w dzisiejszych czasach wykazywać się patriotyzmem na każdym miejscu, gdzie jesteśmy. To jest na te czasy nasz nowoczesny patriotyzm, który pozwoli na to, aby nie było takich dramatów jak w 1918 czy 1920 roku – mówił pan poseł.
W swoich wystąpieniach wątki nawiązujące do historii odzyskania niepodległości i do dnia współczesnego zawarli także wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk oraz członek Zarządu Województwa Grzegorz Boski.
Samorząd województwa przyznał Wójt Gminy Lipie Bożenie Wieloch najwyższe wojewódzkie odznaczenie – „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Srebrną odznakę podczas uroczystości patriotycznych w Lipiu przekazali w imieniu władz województwa wspólnie poseł Henryk Kiepura, przewodniczący Stanisław Gmitruk i marszałek Grzegorz Boski.
Podczas tak ważnych uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć artystycznego dopełnienia oficjalnych ceremonii. Doskonały wybór pieśni patriotycznych przygotował na swój świąteczny występ Chór Pasjonata z Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu. Każdy z utworów poprzedzono przemyślanie skomponowaną zapowiedzią. A wykonanie pieśni – pięknie rozpisanych na głosy – chwytało za serca.
Wiele swego talentu wnieśli na scenę także uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. W tym roku to oni wzięli na siebie zaszczytny obowiązek przygotowania okolicznościowego montażu słowno-muzycznego. Wywiązali się z tego zadania znakomicie, nawiązując w kolejnych prezentacjach scenicznych do różnych etapów i kluczowych momentów odbudowywania polskiej niepodległości przez kolejne żyjące pod zaborami pokolenia. Symbolika scen, wierszy i pieśni była bardzo silna i odpowiednio czytelna dla każdego, komu ojczyste sprawy i dzieje są bliskie.
Szczególnych doznań artystycznych dostarczył występ skrzypaczki Martyny Tomas. Wiązanka pieśni patriotycznych i ludowych w aranżacji na skrzypce solo, nie stroniąca od muzycznych aluzji do bogactwa kulturowego regionu i dziedzictwa muzycznego Polski, została nagrodzona gromkimi brawami.
Stałym elementem uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w gminie Lipie jest wręczanie statuetek w dowód uznania dla osób i instytucji, które w sposób szczególny wspierają naszą społeczność, przyczyniają się do jej rozwoju i do promowania naszych lokalnych wartości.
Wyróżnienie specjalne za szczególne zasługi dla Gminy Lipie otrzymał Henryk Kiepura. Pan poseł – do niedawna starosta naszego powiatu − od lat jest aktywny na niwie samorządu i w szeregach organizacji społecznych. Wielokrotnie dawał też dowody szczególnej opieki, jaką otacza gminę Lipie i jej społeczeństwo, a zainteresowanie sprawami o kluczowym znaczeniu dla mieszkańców gminy oraz nieoceniona pomoc, jaką wielokrotnie okazywał, wydatnie pomagały w doprowadzaniu tych spraw do pomyślnego finału. Trzeba tu wspomnieć zwłaszcza konsekwentne dążenie do realizacji inwestycji powiatowych na terenie gminy Lipie, również w sytuacji niesprzyjających okoliczności i przejściowych trudności z uzyskaniem dofinansowania. Jako samorządowiec wielokrotnie okazywał naszej społeczności zaufanie, decydując o organizowaniu właśnie na naszym terenie imprez rangi powiatowej. Jako aktywny działacz ruchu OSP dbał zawsze o poprawę warunków ochotniczej służby druhów strażaków z jednostek na terenie gminy Lipie, zawsze też podkreślał znaczenie strażackiego etosu i rolę tych wyjątkowych na skalę świata organizacji dla funkcjonowania lokalnych społeczności.
W kategorii odkrywanie i popularyzowanie dziedzictwa historycznego gminy Lipie wyróżnienie otrzymali Wiesław Trojak i Marcin Spaczyński. Pierwszy z panów jest miłośnikiem historii szczególnie zaangażowanym w zagadnienie upamiętnienia wydarzeń z okresu drugiej wojny światowej na najbliższym nam terenie. Jego pasją jest odnajdywanie materialnych śladów działań wojennych, ale także przedmiotów z życia codziennego z dawnych wieków i dziejów naszej gminy. Zawsze akcentuje, że celem nadrzędnym jest dla niego dokumentacja wydarzeń historycznych, upamiętnienie obrońców ojczyzny i zachowanie odnalezionych pamiątek przeszłości dla potomnych. Jest twórcą pomysłu utworzenia w gminie Lipie izby pamięci. Od lat podkreśla, że takie miejsce jest konieczne, aby zabytki ruchome, które są odnajdywane u nas, mogły w zgodzie z przepisami pozostawać na naszym terenie i pomagać kolejnym pokoleniom mieszkańców gminy Lipie poznawać dzieje ojczyste.
Drugi z wyróżnionych jest najbardziej aktywnym na naszym terenie przedstawicielem Grupy Częstochowskiej Perun, która za pozwoleniem konserwatora zabytków zajmuje się prowadzeniem prac badawczych i poszukiwań terenowych. Z jego inicjatywy wiele takich akcji odbyło się na terenie gminy Lipie. Ponadto z kluczowym udziałem pana Marcina odbyły się w Lipiu latem 2023 roku ogólnopolskie „Wakacje z Historią”, które ściągnęły do nas miłośników historii i archeologii z różnych stron kraju, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy o naszym lokalnym dziedzictwie historycznym i kulturowym.
W kategorii  promocja gminy Lipie wyróżnienia otrzymali Nina i Jacek Machuderowie oraz Magdalena i Grzegorz Mońkowie. Państwo Machuderowie są miłośnikami koni i podtrzymują bogate tradycje związane z korzystaniem z tych zwierząt w życiu codziennym. Zachowują odrobinę tego świata, który już przeminął, ale wciąż ma swój szczególny urok i ważne miejsce w historii także naszej społeczności. Chętnie i bezinteresownie udostępniają konie i wozy konne podczas gminnych uroczystości, przyczyniając się do ich uatrakcyjnienia i lepszej promocji gminy Lipie. Pan Jacek wiele razy brał udział w ważnych gminnych wydarzeniach, godnie występując w historycznych mundurach. Państwo Machuderowie pokazują, że tworzyć lokalną kulturę, kultywować tradycje i promować gminę może każdy z nas − jeśli tylko nie waha się angażować w lokalne wydarzenia.
Państwo Mońkowie zdecydowali się wziąć w opiekę jeden z najcenniejszych zabytków architektury w gminie Lipie. Na szczególne uznanie zasługuje to, że jako właściciele dworu w Lipiu wkładają ogromny wysiłek w badanie historii tego miejsca i dążą do odtworzenia jego walorów architektonicznych − z zachowaniem bezcennej tkanki zabytkowej. Podejmują również działania, które przywracają lipskiemu dworowi charakter miejsca, w którym dzieją się wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności. To ma duże znaczenie dla promocji gminy Lipie. W dworze odbywają się prelekcje popularnonaukowe, wystawy historyczne, zloty miłośników historii z całego kraju. Kręcone są tu programy popularyzujące historię. Dzięki Państwu Mońkom o lipskim dworze i o gminie Lipie usłyszało wiele osób spoza najbliższego nam terenu.
Wyróżnienie za działalność ważną dla promocji gminy Lipie i odkrywania jej dziedzictwa historycznego przekazane zostało też pośmiertnie śp. Radosławowi Hermanowi, który przez blisko dekadę wkładał wiele wysiłku w badania przeszłości naszej gminy i w popularyzowanie wiedzy o naszych dziejach. Statuetkę wręczono w Łodzi żonie zmarłego archeologa.
Tradycją naszych gminnych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości jest też wręczanie stypendiów Wójta Gminy Lipie dla najzdolniejszych uczniów. W tym roku otrzymało je 26 uczniów. Te szczególne nagrody − zawierające w sobie zarówno cząstkę podziękowania, jak i zachęty do dalszych starań − wraz z Wójt Gminy Lipie Bożeną Wieloch wręczali Przewodniczący Rady Gminy Lipie Zbigniew Bystrzykowski i Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego Zbigniew Pilśniak.
Za osiągnięcia w nauce stypendia otrzymali uczniowie klas IV-VI: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie − Szymon Dębiec i Natalia Łosik, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu − Iga Goszczyńska, Mateusz Grondys, Maja Kilan, Maja Kotas, Amelia Macherzyńska, Jakub Macoch, Karolina Szpora-Jedlińska i Anna Troczka oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach − Jakub Drab, Adam Kozak, Tobiasz Krajewski, Vanessa Krzak, Rafał Maciejewski i Anna Pietrzyca. Również za osiągnięcia w nauce stypendia otrzymali uczniowie klas VII-VIII: ZSP w Lindowie − Oliwia Walas, ZSP w Lipiu − Julia Cybińska, Amelia Gajek, Marta Komorowska, Szymon Osiewacz i Weronika Warzycha.
Stypendia dla uczniów, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, otrzymali: Szymon Gancarek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu), Julia Konopka (Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich), Szymon Kubicki (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu) i Aleksandra Pietrzak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu).
Poza wręczonymi stypendiami za wybitne osiągnięcia uczniowskie Wójt Gminy Lipie przyznała także osobne wyróżnienia za udział w zawodach Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży w tenisie stołowym. Otrzymali je: Natalia Puchała, Weronika Warzycha i Oliwia Janeczek − uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu.
Uroczystości zakończyła „Rota”, która została odegrana przez Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrę Dętą GOK w Lipiu – uświetniającą całe piątkowe patriotyczne spotkanie.

Autor: 

Jarosław Jędrysiak