Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipie

Gmina Lipie ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipie” zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do dnia 17.10.2023 r. do godz. 10:00.

Link do platformy zakupowej: https://e-zp.lipie.pl