Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".
Konsultacje odbędą się w terminie od 15 listopada 2023 r. do  29 listopada 2023 r.
 

Autor: 

Karolina Kapral

Pliki do pobrania
formularz do konsultacji.pdf pdf,57.92 KB pobierz plik
Zarządzenie Nr 0050.88.2023.pdf pdf,802.6 KB pobierz plik