Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.67.2024 z dnia 5 lipca 2024 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały  w sprawie zmiany Uchwały NR XXII/139/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 5 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. 

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,  42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 21 Urzędzie Gminy w Lipiu
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: a.beksa@uglipie.pl
     
Autor: 

Karolina Kapral

Pliki do pobrania
Formularz konsultacji pdf,57.74 KB pobierz plik
Zarządzenie pdf,385.37 KB pobierz plik