Pismo do Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich oraz wychowanków oddziału przedszkolnego w związku z likwidacją placówki z dniem 31 sierpnia 2024 r.