Plac przed remizą OSP w Zimnowodzie

Wójt Gminy Lipie zwraca się z prośbą o niewjeżdżanie na teren przyległy do remizy OSP w Zimnowodzie dużymi samochodami ciężarowymi i innymi równie ciężkimi pojazdami.
Teren przed remizą OSP w Zimnowodzie został w tym roku urządzony i zagospodarowany. Wykonano w tym miejscu także nową nawierzchnię asfaltową, jednak ulega ona uszkodzeniu, gdy wjeżdżają lub parkują na niej duże samochody ciężarowe lub inne masywne pojazdy.
Dla utrzymania estetyki tej ważnej dla mieszkańców Zimnowody przestrzeni publicznej warto uniknąć sytuacji, w której wjazd na teren pod remizą OSP musiałby być blokowany przez barierki lub inne przeszkody.
Poszanowanie wspólnego dobra i troska o mienie publiczne niech będą naszym wspólnym zobowiązaniem.
 

Autor: 

Jarosław Jędrysiak