Powstanie regionalna trasa rowerowa

5 kwietnia w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu budowy trasy rowerowej nr 609 na obszarze naszego subregionu.
W podpisaniu umowy uczestniczyła wójt Bożena Wieloch oraz głowy innych gmin z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Realizacja projektu budowy trasy rowerowej nr 609 na obszarze naszego subregionu będzie współfinansowana ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Głównym celem jest rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury rowerowej, a jednocześnie promocja transportu niskoemisyjnego. Trasa rowerowa nr 609 ma znaczenie regionalne i połączy województwa śląskie, małopolskie i łódzkie.
Na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego planowana trasa rowerowa będzie mieć długość 101 kilometrów. Będzie tutaj przebiegać przez teren trzynastu gmin, w tym – w powiecie kłobuckim – gmin: Lipie, Popów, Opatów, Kłobuck i Wręczyca Wielka.
Na terenie gminy Lipie powstanie odcinek regionalnej trasy rowerowej o długości 11,2 kilometra. Przebieg trasy rozpocznie się u nas od granic z gminą Popów w Dankowie, dalej poprowadzi ulicą Ziołową i Częstochowską w kierunku Parzymiech, gdzie przy drodze krajowej i dalej przy ulicy Chmielnej pobiegnie ku drodze leśnej na granicy z województwem łódzkim.
Inwestycja obejmie budowę nowej infrastruktury rowerowej. Tam, gdzie tworzenie wydzielonej infrastruktury nie będzie konieczne, zostaną wykonane elementy wpływające na uspokojenie ruchu. Cała trasa rowerowa nr 609 będzie zaprojektowana i wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnej Polityce Rowerowej – podobnie jak inne elementy sieci podobnych tras w naszym województwie.

Autor: 

Jarosław Jędrysiak