SPORT NA START

Z inicjatywy Wójta Gminy Lipie oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu uczniowie szkoły podstawowej będą mieli już wkrótce niepowtarzalną okazję do trenowania tenisa ziemnego i tenisa stołowego – dyscyplin, które ze względu brak potrzebnego sprzętu i mniejszą atrakcyjność są słabo dostępne dla lokalnej społeczności. Stało się to dzięki przystąpieniu Szkoły Podstawowej w Lipiu do programu „Sport na Start” – II edycja. Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.
Celem realizacji projektu jest wyrobienie u dzieci i młodzieży nawyku zdrowego trybu życia, poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez udział w zajęciach sportowych z tenisa stołowego i tenisa ziemnego, popularyzacja rywalizacji opartej na zasadach fair play oraz wypromowanie zdrowego i wartościowego modelu spędzania czasu wolnego w trakcie realizacji zaplanowanych działań i po ich zakończeniu.
W ramach programu uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu tenisa stołowego i ziemnego w okresie: 11.09.20223 r. – 30.11.2023 r. Zajęcia w grupach poprowadzą nauczyciele wychowania fizycznego: p. Agnieszka Karkos, p. Anna Osiewacz i p. Bernard Leszczyński. Ponadto dla wszystkich uczniów naszej szkoły, w dniach 06-07.09.2023 r., zorganizujemy i przeprowadzimy pokazowe treningi tenisa stołowego i ziemnego. Pokazowy trening tenisa stołowego poprowadzi Julia Szemiel – brązowa medalistka mistrzostw świata i brązowa medalistka XXIV Igrzysk Głuchych, zawodniczka Bebetto UJD Częstochowa, natomiast trening tenisa ziemnego − p. Tomasz Liberda, trener GEM Częstochowa.
Podczas dwudniowego turnieju tenisa stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
(14-15 XI 2023 r.) młodzi adepci tenisa będą mieli możliwość weryfikacji zdobytych umiejętności w praktyce. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni: dyplomami, pucharami i medalami, które zostaną zakupione ze środków pozyskanych z Fundacji BGK.


HARMONOGRAM REALIZCJI PROJEKTU „SPORT NA START”
„LIPIE TENISEM STOI”

DATAPLANOWANE DZIAŁANIE
04. IX 2023 r.    Spotkanie organizacyjne – informacja o realizacji projektu.
04 – 09 IX 2023 r.Zakupy rzeczowe do realizacji projektu.
06 IX 2023 r.Pokazowy trening tenisa stołowego z udziałem Julii Szemiel.
07 IX 2023 r.Pokazowy trening tenisa ziemnego z udziałem Tomasza Liberdy.
11 IX – 30 XI 2023 r.Prowadzenie zajęć treningowych z zakresu tenisa stołowego i ziemnego dla uczniów.
16 – 31 X 2023 r.Informacja o organizacji turnieju tenisa stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz zakup pucharów, medali i dyplomów.
14 – 15 XI 2023 r.Organizacja turnieju tenisa stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Do 20 XI 2023 r.Zamieszczenie komunikatu końcowego z turnieju.
01 – 30 XII 2023 r.Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Autor: 

Alicja Radek