Sukcesywna dostawa opału – pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

Gmina Lipie ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„ Sukcesywna dostawa opału – pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych”. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do dnia 20.06.2024 r. do godz. 9:00.
Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Lipie dostępnego pod adresem: https://e-zp.lipie.pl/procurements/16/procurement

Autor: 

Klaudia Cieśla-Jasiak