„Tradycyjny Wieczór Andrzejkowy”

Jak zgodnie z tradycją świętować andrzejki? Doskonale to wiedzą członkinie kół gospodyń. Dlatego Stowarzyszenie Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego zorganizowało imprezę integracyjną pod nazwą „Tradycyjny Wieczór Andrzejkowy”.

To wspólne świętowanie andrzejek w tradycyjny sposób odbyło się w sobotę 25 listopada w sali OSP w Wapienniku. Spotkanie było realizowane w ramach zadania publicznego – zgodnie z umową pomiędzy Stowarzyszeniem RP KGW Powiatu Kłobuckiego a Województwem Śląskim, skąd pozyskano środki na sfinansowanie całego tego przedsięwzięcia.
W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki kół gospodyń wiejskich i druhowie z ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu kłobuckiego. Wszystko odbywało się zgodnie z najlepszymi tradycjami. Podczas spotkania przeprowadzono więc andrzejkowe wróżby, które przygotowane zostały przez członkinie KGW. Uczestnicy spotkania wspólnie biesiadowali przy suto zastawionych stołach z tradycyjnymi potrawami naszego regionu, a ponadto mieli także okazję śpiewać piosenki i przyśpiewki ludowe – w czym pomagało prowadzenie tego wspólnego śpiewania przez zespół złożony z lokalnych artystów ludowych.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością znamienici goście: poseł Henryk Kiepura, starosta kłobucki Zdzisława Kall i wójt gminy Lipie Bożena Wieloch.

Autor: 

Alicja Podgórska