Uroczyste poświęcenie Kalwarii Lindowskiej

W czwartek 14 września 2023 roku odbyła się uroczystość poświęcenia Kalwarii w Lindowie. Z udziałem licznego grona parafian i mieszkańców gminy Lipie, w obecności wielu gości duchownych i świeckich – w tym reprezentującej społeczność całej gminy Lipie wójt Bożeny Wieloch – dopełniono ceremonii religijnych związanych z otwarciem tego miejsca kultu religijnego. Należy podkreślić, że powstało ono dzięki zaangażowaniu całej wspólnoty parafialnej oraz miejscowych fundatorów.
Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch, dziękując za zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość, życzyła parafianom, aby w każdej modlitwie jak najpiękniej i jak najpełniej mogli przeżywać tajemnice ofiary Syna Bożego. Złożyła też gratulacje księdzu proboszczowi Michałowi Jaskule, darczyńcom i społeczności parafialnej, których dziełem jest powstanie tego miejsca, jakie odtąd będzie do Lindowa przyciągać wiernych z pewnością także spoza tutejszej parafii.
Mszy świętej podczas uroczystości w Parafii Katolickiej pw. Zesłania Ducha Świętego w Lindowie przewodniczył abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski zwrócił uwagę na wagę kalwarii jako miejsca, w którym każdy powinien znaleźć odwagę, by nie odwracać wzroku także od własnego krzyża życia.
Parafia w Lindowie należy do grona młodszych parafii na terenie gminy Lipie i regionu – została utworzona w 1980 roku. Staraniem całej społeczności parafialnej, liczącej około tysiąca osób − mieszkańców Lindowa, Julianowa, Stanisławowa i Wapiennika − dokonano tu już wiele. Utworzenie kalwarii to kolejny przykład, który pokazuje siłę duchową tej wspólnoty.
 

Autor: 

Jarosław Jędrysiak