Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użyczenia

Autor: 

Anna Komendacka