Zimowe utrzymanie dróg

W związku z okresem zimowym przekazujemy Państwu informacje dotyczące utrzymania dróg na terenie gminy Lipie z podziałem na drogi gminne, powiatowe i krajowe.

Drogi gminne
W zakresie utrzymania dróg gminnych koordynatorem prac związanych z odśnieżaniem jest pracownik Urzędu Gminy Lipie, pan Mateusz Juszkiewicz. Można kontaktować się z nim telefonicznie pod numerem: 604 469 765. Podmioty odpowiedzialne za odśnieżanie i likwidację śliskości jezdni dróg gminnych w sezonie 2023/2024, wybrane w trybie zamówień publicznych, to:

  • D.H.T.U. „Violex” Zbigniew Szlązak – świadczy usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w miejscowościach: Danków, Troniny, Lipie, Rozalin, Zbrojewsko, Natolin, Brzózki, Zimnowoda-Podlas
  • D.H.T.U. „Violex” Wioletta Szlązak – świadczy usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w miejscowościach: Albertów, Wapiennik, Chałków, Rębielice Szlacheckie, Szyszków, Julianów
  • Działalność Produkcyjno-Usługowa Michał Rutka – świadczy usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w miejscowościach: Kleśniska, Parzymiechy, Zimnowoda, Giętkowizna, Napoleon, Grabarze

Drogi powiatowe
Informacje i uwagi dotyczące spraw związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych można zgłaszać całodobowo w siedzibie Obwodu Drogowego w Przystajni Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku pod numerem telefonu: 343 191 142.

Drogi krajowe
W sprawach związanych z odśnieżaniem dróg krajowych całodobowe dyżury koordynatorów akcji pełnione są w Obwodzie Drogowym w Kłobucku pod numerem telefonu: 539 393 230. Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg krajowych można zgłaszać do PID GDDKiA Oddziału w Katowicach pod numerem telefonu: 322 596 706.

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku odśnieżania i usuwania z dachów i balkonów sopli, brył i nawisów lodowych oraz śniegowych, a także o obowiązku odśnieżania chodników i poboczy wzdłuż posesji.
 

Autor: 

Mateusz Juszkiewicz