Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Kleśniskach

Gmina Lipie ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„ Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Kleśniskach”. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do dnia 25.07.2024 r. do godz. 9:00.
Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Lipie dostępnego pod adresem: https://e-zp.lipie.pl/procurements/17/procurement

Autor: 

Klaudia Cieśla-Jasiak