Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2024-2034.


Odpowiedzialna za treść: Aneta Łaczmańska