w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

Zalew w Dankowie – studium koncepcyjne

Jak już wcześniej pisaliśmy, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłosił przetarg na dokumentację zbiornika retencyjnego w Dankowie. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego, gm. Lipie pow. Kłobuck, woj. śląskie”, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

W ramach projektu wykonawca ma uwzględnić budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni zalewu ok. 77 ha (połowę będzie stanowił zbiornik głębszy, a pozostałą cześć zbiornik płytszy) oraz budowę polderu przeciwpowodziowego o pow. ok. 77, 3 ha. Opis przedmiotu zamówienia zawiera również odbudowę odcinka ujściowego cieku Iwanówka na długości 400 m i przywrócenie parametrów regulacyjnych koryta rzeki Liswarty na długości 1,365 km. Opracowanie obejmuje projekt podziału działek, które w wyniku budowy zbiornika i polderu zostaną zajęte pod ww. inwestycję. Orientacyjna ilość działek wchodzących w zakres dokumentacji wynosi około 1568. Jak czytamy w SWIZ jest to ilość orientacyjna, zależna od miejsca projektowanego zbiornika retencyjnego oraz polderu zalewowego oraz rozwiązań technicznych przyjętych przez projektanta. Rozważa się także możliwość wykupu całych działek na rzecz Skarbu Państwa bez projektu podziału z uwagi na ich specyficzne parametry (mała szerokość niejednokrotnie nieprzekraczająca 2,0 m.)

Projekt zalewu, który ma być gotowy do 31 października 2013 roku, będzie oparty o rozwiązania zawarte w studium koncepcyjnym opracowanym w 2011 roku (zobacz mapę ). Jak mówi dyrektor SZMiUW, Tomasz Mainka, koncepcja miała wyznaczyć główne założenia przyszłego projektu, szczególnie lokalizację, nie przesądza jednak o jego ostatecznej wersji. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne czy materiałowe mogą być inne niż w koncepcji, a wynikać będą z na przykład koniecznych badań.