w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

Uroczyste otwarcie świetlicy w Wapienniku

dsc 7613W sobotę, 28 stycznia r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej oraz nowego placu zabaw w Wapienniku. Wydarzenie zgromadziło wiele osób, w tym przedstawicieli władz samorządowych, wykonawców zadania i oczywiście mieszkańców - gospodarzy sobotniego spotkania.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00. W części oficjalnej, po powitaniu przybyłych gości i prezentacji wykonanych na obiekcie prac, Krzysztof Szczepaniak, radny z Wapiennika, złożył w imieniu mieszkańców podziękowania dla władz samorządowych za wykonanie remontu tak ważnego dla lokalnej społeczności miejsca:- Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla mieszkańców naszej miejscowości, a jednocześnie bardzo radosny. Wszyscy cieszymy się z oddania do użytku nowego placu zabaw i gruntownie wyremontowanej świetlicy, która dzięki wykonanym pracom stała się obiektem nowoczesnym, bardzo estetycznym i funkcjonalnym. Słowa podziękowania radny skierował także do mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w realizację zadania poprzez bieżące uczestnictwo w pracach przygotowawczych, porządkowych i koncepcyjnych, ofiarowali wsparcie finansowe na zakup wyposażenia obiektu czy też wyposażenie to wykonali.

Radości z przeprowadzenia inwestycji w Wapienniku nie kryła również wójt Bożena Wieloch. - Jako gospodarz gminy, podobnie jak i rada gminy, mam głębokie przekonanie, że wartość takich miejsc, jak ten obiekt dla integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców jest ogromna. To centrum życia społeczno-kulturalnego wsi. Cieszę się, że świetlica, która dzięki przeprowadzonym pracom zyskała „nowe życie”, będzie służyła tej społeczności. Takie obiekty to miejsca organizacji wydarzeń angażujących ogół mieszkańców, ale to także miejsca, w których mieszkańcy mogą organizować swoje prywatne, rodzinne uroczystości. Ufam, że ta świetlica będzie miejscem wspólnych spotkań i okazją do zacieśniania społecznych więzi, a nowy plac zabaw strefą aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Gospodarz gminy podziękowała w swoim wystąpieniu wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji - mieszkańcom Wapiennika, radnym gminy Lipie, pracownikom Urzędu, projektantom i wykonawcom, a także przedstawicielom RPO WSL na czele z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz przedstawicielom Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, który przyczynia się do efektywnego wykorzystywania środków unijnych przez zrzeszone w nim JST, bo jak podkreśliła: - Tylko dzięki tak wysokiemu dofinansowaniu gmina mogła wykonać gruntowną termomodernizację obiektu i dzisiaj uroczyście oddać do użytku.

Po wspólnej modlitwie i poświęceniu budynku przez proboszcza parafii w Lindowie - ks. Michała Jaskułę, zgromadzeni zasiedli do stołów, na których czekał już poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Wapiennik. Zwieńczeniem uroczystości była wspólna biesiada, która jak mówią mieszkańcy, zapoczątkowała kolejne wspólne wydarzenia w nowej świetlicy.

Przypomnijmy, że prace w świetlicy w Wapienniku, które radykalnie zmieniły wygląd i funkcjonalność obiektu, gmina realizowała w trzech etapach, a ich łączny koszt wyniósł ponad 930 tys. zł. Etap pierwszy miał miejsce w 2021 roku. Była to gruntowna termomodernizacja budynku, która objęła docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację wentylacji, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę kotła węglowego na kocioł automatyczny na pellet oraz wykonanie okablowania elektrycznego, instalacji odgromowej, opaski żwirowej i pokrycia dachu.Koszt wspomnianych prac, na które gmina pozyska dofinansowanie ze środków unijnych, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wyniósł 741.486, 12 zł, nie licząc projektu architektonicznego, który sfinansowano ze środków budżetu gminy. W okresie od listopada 2021 roku do marca 2022 roku gmina przeprowadziła gruntowny remont wnętrza świetlicy, w tym parteru, pierwszego piętra, strychu i piwnicy, m.in. sali głównej, kuchni, węzłów sanitarnych, korytarzy i schodów, kotłowni i pomieszczeń technicznych. Prace te były realizowane w systemie gospodarczym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie, a koszt zakupu materiałów potrzebnych do ich wykonania wyniósł ok. 95 tys. zł. Ostatni etap prac miał miejsce w październiku 2022 roku, kiedy to w sąsiedztwie budynku usytuowano nowy plac zabaw. Wartość tego zadania wyniosła 60 540,60 zł, a koszt projektu technicznego ok. 5 tys.