Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XLIV Sesja Rady Gminy Lipie

        Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  21 stycznia 2022 roku /piątek/ o godz. 11:30  odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 30 grudnia 2021 roku do 21 stycznia 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku.(XLIV/.../2022)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lipie.(XLIV/.../2022)
 16. Podjęcie uchwały w sprawiewyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu. (XLIV/.../2022)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (XLIV/.../2022)
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 20. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Lipie.

 

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski