Drukuj

Pomoc  żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu informuje, że od dnia 13.10.2011 r. w godzinach od 730- 1530 w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej będzie wydawana żywność dla najuboższej ludności z terenu Gminy w ramach unijnego programu pomocy żywnościowej PEAD 2011,  po ustaleniu dochodu rodziny.

Osoby, które korzystały z pomocy żywnościowej w 2011 roku otrzymają żywność bez zaświadczeń na podstawie wydanych Kart pomocy żywnościowej z 2011 r. i dowodu osobistego.

Nowe osoby ubiegające się o pomoc żywnościową winny dostarczyć zaświadczenia/oświadczenia o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny w m-cu wrześniu 2011 r.

Informuje się, że kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej wynosi:

- dla osoby samotnej - 715,50 zł

- w przypadku rodziny–nie może przekroczyć kwoty 526,50 zł

na jednego członka rodziny.

Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów.