Drukuj
Wpisany przez Marta Zielonka   

Dodatek osłonowy – od sierpnia zmiana w naliczaniu dochodów

        W styczniu bieżącego roku zostało wprowadzone nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Celem świadczenia, będącego elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, jest zrekompensowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Aby otrzymać świadczenie w pełnej wysokości dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 1500 zł netto, a w gospodarstwie jednoosobowym 2100 zł netto. Kryterium dochodowe pozostaje niezmienne od początku roku.

       Dla wniosków składanych w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31.07.2022r. przy obliczaniu dochodu rodziny brane pod uwagę są dochody osiągnięte w 2020 roku. Z kolei od 1 sierpnia 2022r. do 31.10.2022r. będą brane pod uwagę dochody osiągnięte w 2021 roku. Uwaga - osoby, które posiadają gospodarstwo rolne i złożą wniosek począwszy od sierpnia br. będą miały przeliczony dochód rodziny nie wcześniej niż po 23 września, tj. po ogłoszeniu przez Główny Urząd Statystyczny wysokości przeciętnego dochodu w 2021roku z 1 hektara przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym.

       Przypominamy, że wysokość dodatku może zostać podwyższona o 25%. Stanie się tak w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania danego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, a jednocześnie źródło ogrzewania zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wysokość dodatku osłonowego rocznie:

Gospodarstwo domowe

Wartość podstawowa

Wartość podwyższona

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

400 zł

500 zł

Gospodarstwo domowe 2-3 osobowe

600 zł

750 zł

Gospodarstwo domowe 4-5 osobowe

850 zł

1.062,50 zł

Gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe

1.150 zł

1.437,50 zł

       Dodatek osłonowy nie przysługuje w podwyższonej kwocie, gdy źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego są wymienione wyżej źródła ogrzewania zasilane drewnem kawałkowym, pelletem drzewnym, gazem, olejem opałowym czy posiadającym pompę ciepła.